Muğla Armutalan belediyesi, uzman erbaşlar arasından zabıta memuru alacak

T.C.

MUĞLA İLİ

ARMUTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

UZMAN ERBAŞ ALIMI İLANI

Belediyemizde boş bulunan Genel İdari Hizmetler sınıfında Zabıta Memuru kadrolarında
istihdam edilmek üzere, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmakta
iken kendi isteğiyle görevinden ayrılan personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
1-GENEL ŞARTLAR
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen
şartları taşımak,
-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,
-30 yaşını aşmamış olmak,
2-ÖZEL ŞARTLAR

Üniversitelerin lisans veya önlisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakülte,
2 (iki) yıl süreli Yüksekokulların birinden veya en az lise ve dengi okul mezunu
olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :
Başvurular istenilen belgelerle birlikte 14 Mart 2011 tarihi saat: 17.00’a kadar
Armutalan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne, Merkez Mahallesi, Belediye
Sokak No: 4 Armutalan/Marmaris adresine şahsen yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
-İş Başvuru ve Bilgi Formu
-Diplomanın fotokopisi,
-Nüfus Cüzdan fotokopisi
-İkametgâh
-Fotoğraf 1 adet (Son altı ayda çekilmiş)

DİĞER HUSUSLAR:
-Daha önce kurumumuza başvuruda bulunan adayların, eksik olan belgeler ile birlikte
14 Mart 2011 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak kişiler:

Başvuru formunda belirtilen kişisel bilgileri, ikamet adresi, hangi okuldan
mezun olduğunu belirten eğitim bilgileri, aldığı kurs ve seminerleri, yabancı
dil ve derecelerini staj ve iş tecrübelerini, bildiği bilgisayar programlarını
tam ve eksiksiz olarak dolduracaktır.

ARMUTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklamlar