Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması.)

2 – Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dili belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, noterden tasdikli doktora veya uzmanlık belgesinin sureti (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması.) varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

BAŞVURU YERİ : Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), diğer adayların ilgili Birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ : Başvurular; Doçent adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili Birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.

BİRİMİ: ANABİLİM DALI: ALANI: DOÇENT: YRD. DOÇENT:
Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Balık besleme ve sindirim fizyolojisi alanında çalışmış olmak. 1
Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Balıklarda besin kalitesi, yağ asitleri ve aminoasit alanında çalışmış olmak. 1
Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Midye yetiştiriciliği alanında çalışmış olmak. 1
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik İstatistik. 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatı. 1
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi 1
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi 2
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Kapitalist devlet kuramı. 1
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği 1
Reklamlar