Tagged: lisans Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: fizi, , isi 1, , , lisans, , , pozisyonlar   

  Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine 5620 sayılı
  Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
  konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine
  göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek
  üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel
  alınacaktır.

  ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜNVAN1 ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

  Hemşire 20 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

  Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.

  Sağlık Fizikçisi 1 Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Lisans programından
  mezun olmak. Radyasyon Onkolojisi Fiziği konularında lisansüstü (bilim uzmanlığı)
  almış olmak. Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
  Bölümü Önlisans programından mezun olmak.

  1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun
  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

  2- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.(Önlisans mezunları için
  KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır)

  3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.

  4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlik ilişkisi bulunmamak.

  5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
  maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
  aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
  veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
  hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
  bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
  edilemezler." hükmüne uygun olması

  Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai
  bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek başvuru formu
  ve istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere
  Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
  müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar
  kabul edilmeyecektir. İstenilen Belgeler

  a) Öğrenim Belgesi

  b) 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

  c) Fotoğraf (1 adet)

  d) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge.

  6- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri
  başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde http://www.cumhuriyetedu.tr
  adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
  tebligat yapılmayacaktır.

   

  Reklamlar
   
 • haberturkx 23:14 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , biyoloji, , , , lisans, , ,   

  Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

    Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 25 Subat 2011
    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 3 01 Mart 2011
    Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
    Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Makina Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
    Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 2 01 Mart 2011
    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
    Bilgisayar Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
    Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora öğrencisi olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
    Matematik Bölümü Lisans mezunu olmak ve Matematik alanında yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 01 Mart 2011
   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç