Tagged: ktan Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , ktan, ,   

  Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

  Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 Sayılı Resmi Gazete’de yeniden düzenlenen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

  GENEL ŞARTLAR :

  1- 657 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak.

  3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

  4- Denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar.

  ÖZEL ŞARTLAR :

  1- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4 lük not sisteminin 100 lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

  MUAFİYET :

  Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)

  D- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  1- Başvuru dilekçesi (www.ardahan.edu.tr)

  2- Özgeçmiş

  3- Lisans diploma örneği (Noter Onaylı)

  4- Lisans transkript belgesi

  5- ALES belgesi fotokopisi

  6- KPDS veya ÜDS belgesinin fotokopisi

  7- Yüksek Lisans belgesi

  8- Nüfus cüzdanı fotokopisi

  9- 2 Adet vesikalık fotoğraf

  10- Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi

  11-Hizmet belgesi (Daha önce Kamu hizmetinde çalışanlardan istenilmektedir.)

  BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :

  Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na yapacaklardır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

  Not * Mezuniyet Belgeleri, Transkript ve Askerlik Belgelerinin aslı veya kurumlarca onaylanmış suretleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  * Adayların göndermiş olduğu evraklar iade edilmeyecektir.

  BAŞVURU ADRESİ: Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tel: 0478 211 64 46

    İlgili Fakültelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak ve ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 01 Nisan 2011
  Reklamlar
   
 • haberturkx 00:39 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , ktan, , ,   

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

  GENEL ŞARTLAR (TÜM ÜNVANLAR İÇİN);

  a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

  b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak.

  c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:

  ÖZEL ŞARTLAR

  Üniversitemizin ön lisans düzeyinde eğitim yapan Meslek Yüksekokuluna başvuracak öğretim görevlisi adayları; ilan edilen alanla ilgili en az lisans mezunu ve belgelendirmek kaydıyla iki yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

  MUAFİYET;

  a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  b) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı unvanlarında çalışmakta olanlar,

  c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den,

  d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında Yabancı dil şartı aranmaz.

  BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

  1- Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat/program/bölüm adı açıkça belirtilecektir.)

  2- Özgeçmiş.

  3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

  4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

  5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

  6- Lisans ve Yüksek Lisans transkripti onaylı

  7- İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).

  8- ALES Belgesi.

  9- Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

  10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

  BAŞVURU YERİ;

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi (www.agri.edu.tr) adresinde mevcuttur.

    İlgili Fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olup, alanında en az beş yıl tecrübeye sahip olmak. Öğretim Görevlisi 1 31 Mart 2011

  T.C.

  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

  REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

  GENEL ŞARTLAR (TÜM ÜNVANLAR İÇİN);

  a) 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

  b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak.

  c) ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan (Yabancı Dil Okutmanları Hariç) veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

  Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

  MUAFİYET;

  a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  b) Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı unvanlarında çalışmakta olanlar,

  c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den,

  d) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında Yabancı dil şartı aranmaz.

  BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

  1- Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat/program/bölüm adı açıkça belirtilecektir.)

  2- Özgeçmiş.

  3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

  4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

  5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

  6- Lisans ve Yüksek Lisans transkripti onaylı

  7- İki adet fotoğraf (4,5×6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf).

  8- ALES Belgesi.

  9- Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

  10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

  BAŞVURU YERİ;

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Kadronun ilan edildiği Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin Eğitim Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Ayrıntılı bilgi (www.agri.edu.tr) adresinde mevcuttur.

    İlgili Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olup, Eski Türk Dili alanında Yüksek Lisans Yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Mart 2011
    İlgili Fakültelerin İlköğretim Matematik öğretmenliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Mart 2011
   
 • haberturkx 00:38 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: Adaylar, adnan menderes, , , , ktan, , , türü,   

  Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  T.C.ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim elemanı alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

  Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

  -Duyurulur.

  Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) lisans öğreniminde mezun olunan alandan son üç yılda en az 70 puan, (Alan türü değişen programlardan mezun olan adayların başvurusunda ALES puan türü, adayın lisans/önlisans eğitimine girişteki puan türü esas alınacaktır.) ayrıca ilgililerin başvurdukları alanda en az 2 yıl tecrübeli olduklarını gösterir belge (yüksek lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartı aranmayacaktır.) ve dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, 2 adet fotoğraf, onaylı öğrenim belgelerinin suretini , (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığını gösterir belge) ile Lisans Not Transkriptini (Onaylı), varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir nüsha dosyayla birlikte Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Merkez/AYDIN adresine başvuracaklardır.

  MUAFİYETLER

  Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

    Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Alanında En Az 10 Yıl Deneyimi Bulunmak. Öğretim Görevlisi 1 28 Mart 2011
   
 • haberturkx 00:38 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , Bilimleri, , , ktan   

  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  BOŞ KADRONUN

  BİRİMİ: ANABİLİM DALI: KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetetik Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış, yabancı dilden KPDS veya ÜDS’den Yükseklisans için en az 60, Doktora için en az 70 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. Beslenme ve Diyetetik alanında Yükseklisans veya Doktora öğrencisi olmak. 11.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 31.03.2011 04.04.2011
  BİRİMİ: ANABİLİM DALI: KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hast.Hem. Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış yabancı dilden KPDS veya ÜDS yüksek lisans ve doktora için en az 75 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. İç Hast. Hem. alanında Yükseklisans veya doktora öğrencisi olmak
  11.03.2011
  28.03.2011 30.03.2011 06.04.2011 07.04.2011
  BİRİMİ: ANABİLİM DALI: KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplu Beslenme Sistemleri Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış, yabancı dilden KPDS veya ÜDS’den Yükseklisans için en az 60, Doktora için en az 70 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. Beslenme ve Diyetetik alanında Yükseklisans veya Doktora öğrencisi olmak. 11.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 31.03.2011 04.04.2011
  BİRİMİ: ANABİLİM DALI: KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hem. Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış yabancı dilden KPDS veya ÜDS yüksek lisans veya doktora için en az 75 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. Psikiyatri Hem. Alanında doktora veya Yükseklisans öğrencisi olmak 11.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 06.04.2011 07.04.2011
   
 • haberturkx 00:38 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , ktan,   

  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  NOT : Birden fazla anabilim dalına başvuru yapılamaz.

  BOŞ KADRONUN

    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 2 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 25 Mart 2011
   
 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , ktan, , ortodonti,   

  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  BOŞ KADRONUN

  BİRİMİ : ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Protetik Diş Tedavisi alanında doktora öğrencisi olmak. 10.03.2011 24.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 04.04.2011
  BİRİMİ : ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Ortodonti alanında doktora öğrencisi olmak. 10.03.2011 24.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 04.04.2011
  BİRİMİ : ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Araştırma Görevlisi 2 50/d 4 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Endodonti alanında doktora öğrencisi olmak. 10.03.2011 24.03.2011 28.03.2011 30.03.2011 04.04.2011
   
  • scott 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   go to aeropostale, hollister, american eagle, abercombie where a lot of bright clothes.

  • rajesh 22:47 on 20 Mart 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   getting a tan might help dont wear black ALL the time maybe once a week but only one black item;

 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , Ürünleri, , , , ktan, , ,   

  Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih
  ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
  Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve
  aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
  değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara
  Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Öğretim Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla on (10) yıllık tecrübeli olmak şartı aranır.

  —Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 2 23 Mart 2011
    (Su Ürünleri) Su ürünleri fakültesinin su ürünleri mühendisliği bölümü lisans mezunu ve alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 23 Mart 2011
    (Mekatronik) Fakültelerin mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, kontrol mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 23 Mart 2011
    (Muhasebe ve vergi uygulamaları) Fakültelerin işletme bölümü lisans mezunu olmak ve yönetim organizasyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 23 Mart 2011

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Araştırma Görevlisi Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Su Ürünleri Fakültesi mezunu ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisi olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 2 23 Mart 2011
    Su Ürünleri Fakültesi mezunu ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisi olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 1 23 Mart 2011
    Fen ve Fen- Edebiyat Fakültelerinin biyoloji bölümü mezunu ve hidrobiyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. Araştırma Görevlisi 1 23 Mart 2011

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

  Genel Şartlar (Tüm Unvanlar İçin);

  —657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  —ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

  —KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya (ÜDS) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

  —Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  Uzman Kadroları İçin Özel Şartlar;

  —lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki (2) yıl tecrübeli olmak şartı aranır.

  —Merkezi Sınav (ALES)’dan, mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

  Muafiyet:

  1) Doktorasını tamamlamış olanlar,

  2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

  3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

  —Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

  -Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

  Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

  —Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı ile yazışma adreslerini belirten dilekçe (Yabancı dil belirtilecektir.) Dilekçe örneği aşağıdaki web adresinden temin edilebilir.

  http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_isleri/personelt.asp

  —Özgeçmiş

  —Merkezi sınav (ALES) belgesi

  —Yabancı dil sınav (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen) belgesi

  —Mezuniyet Belgesi (ONAYLI)

  —Lisans Not Transkripti (ONAYLI)

  —Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (ONAYLI) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  —Nüfus Cüzdanı Örneği

  —2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

  —Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

  NOT: Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. Onaylı yazan evraklar dışında istenen diğer evrakların onaysız suretleri gönderilebilir.

  Başvuru Yeri ve Süresi :

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

    Uluslararası İlişkiler,İngiliz Dili ve Edebiyatı,İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak. Uzman 1 23 Mart 2011
   
 • haberturkx 00:36 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , , , ktan, ,   

  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  BOŞ KADRONUN

    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel Alımı ve İlanı Araştırma Görevlisi 1 23 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel Alımı ve İlanı Araştırma Görevlisi 1 23 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 2 24 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel Alımı ve İlanı Araştırma Görevlisi 1 23 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 24 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 24 Mart 2011
    Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 24 Mart 2011
    hacettepe Üniversitesi Akademik Personel alımı ve ilanı Araştırma Görevlisi 1 24 Mart 2011
   
 • haberturkx 00:30 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , ktan,   

  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

  Duyurulur.

  BOŞ KADRONUN :

  BİRİMİ: ANABİLİM DALI: KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
  Çocuk Sağlığı Enstitüsü Aile Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Tıp Fakültesi Mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 60 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Çocuk Sağlığı alanında Yüksek Lisans Öğrencisi Olmak 04.03.2011 21.03.2011 22.03.2011 24.03.2011 28.03.2011
   
 • haberturkx 00:29 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , ktan, , ,   

  Sahil Güvenlik Komutanlığı sivil memur alım ilanı 

  SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

  SİVİL MEMUR ALINACAKTIR.

  1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı Birlik ve Kurumlarda istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla sivil memur alımı yapılacaktır.

  2. ALIM YAPILACAK SİVİL MEMUR KADROLARI:

  SINIFI UNVANI DERECESİ ALIM YAPILACAK SAYI CİNSİYETİ BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER ALINACAK İL/İLÇELER MERKEZİ SINAV NOTU
  THS Mühendis 8 1 B/E Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak. ANKARA KPSSP3 ASGARİ 50
  THS Mühendis 8 1 B/E Fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak. ANKARA KPSSP3 ASGARİ 50
  THS İstatistikçi 8 2 B/E Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak. ANKARA KPSSP25 ASGARİ 50
  THS İstatistikçi 8 1 E Fakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak, İngilizcede KPDS ’den En Az (D) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS ingilizce dil testinden en az 36 doğru yapmış olmak. SAMSUN KPSSP25 ASGARİ 50
  SHS Psikolog/Rehber 8 1 B/E Fen Edebiyat veya Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümü mezunu olmak. ANTALYA KPSSP3 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Yönetimi ve Teftişi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması dallarında yüksek lisans yapmış olmak. ANKARA KPSSP3 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Hukuk Fakültesi mezunu olmak, İngilizcede KPDS ’den En Az (C) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS İngilizce dil testinden en az 42 doğru yapmış olmak. ANKARA KPSSP79 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Fakültelerin Maliye Bölümü mezunu olmak. ANKARA KPSSP24 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 3 B/E Fakültelerin Muhasebe/Muhasebe-Finansman bölümü mezunu olmak. ANKARA AMASRA MARMARİS KPSSP26 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Fakültelerin Halka İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olmak. MERSİN KPSSP3 ASGARİ 50
  GİH Uzman 9 1 B/E Fakültelerin İşletme bölümü mezunu İngilizcede KPDS ’den En Az (C) almış olmak (ÜDS ve uluslararası geçerliliği olan diğer İngilizce sınav puanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan İngilizce KPDS sınavları için belirlenen eşdeğerliliğe ilişkin çizelgelere karşılık gelen puanlar kabul edilecektir.) veya 2010 yılı KPSS İngilizce dil testinden en az 42 doğru yapmış olmak. MERSİN KPSSP29 ASGARİ 50
  THS Teknisyen 12 1 E Meslek Liselerinin Bilgisayar Donanımı bölümü mezunu olmak. İZMİR KPSSP94 ASGARİ 70
  GİH Ambar Memuru 12 1 E Meslek Liselerinin Muhasebe bölümü mezunu olmak. İZMİR KPSSP94 ASGARİ 70
  TOPLAM KADRO SAYISI 16

  3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞART VE NİTELİKLER:

  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara (A fıkrasının 6’ncı bendi hariç) sahip olmak.

  b. 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından lisans mezunları için belirtilen puan türünden en az 50 ve üzeri, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak ve sınava girildiği zamandaki tahsil seviyesini aşmamış (bir üst öğrenimi bitirmemiş) olmak.

  c. Başvuru tarihinin son günü 23 Mart 2011 itibariyle 19 yaşından gün almış, 35 yaşından gün almamış olmak. (24 Mart 1976 – 22 Mart 1993 tarihleri arasında doğmuş olanların müracaatları kabul edilecektir.)

  ç. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak. (Uzman Erbaş veya Uzman Jandarma olarak halen görev yapanların müracaatı kabul edilmeyecektir.)

  d. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini normal süresi içinde fiilen tamamlamış olmak. (1111 sayılı Askerlik Kanunun 10’uncu maddesinin 9’uncu fıkrası uyarınca askerlik hizmetinden muaf olanlar hariç)

  e. Kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

  f. Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

  4. BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  a. Adaylar, 21-22-23 Mart 2011 tarihlerinde 09:00-12:30 – 13:30-16:30 saatleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak Nu.:10 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen başvuracaklardır. Posta yolu ve diğer şekilde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

  b. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacak olup yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  c. Aşağıda belirtilen belgeler adaylar tarafından eksiksiz olarak getirilecek, eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Komutanlığımızca başvuru belgelerinin fotokopileri kullanılacak olup asılları kontrol edildikten sonra aynı gün adaylara iade edilecektir.

  (1) KPSS sonuç belgesi aslı ve fotokopisi, (Sonuç belgesi adresine ulaşmayanlar için bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.)

  (2) Son üç ay içerisinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi kabul edilmeyecektir.)

  (3) En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (çıkış belgesi) aslı ve fotokopisi,

  (4) Öğrenim durumları belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurtdışında öğrenim görenler için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

  (5) Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi aslı ve fotokopisi,

  (6) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak kendisine ait adli sicil belgesi aslı ve fotokopisi (son üç ay içinde alınmış olması gerekir; kendisine ait sabıkası var ise mahkeme kararı eklenecektir),

  (7) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

  (8) Başvuruda bulunulacak unvan için yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE) aslı ve fotokopisi,

  ç. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibariyle KPDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

  d. Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır.

  e. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 5 katı kadarı, uygulamalı sınav ve mülakata katılmaya hak kazanacak olup aday listeleri 01 Nisan 2011 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığının http://www.sgk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

  5. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT TARİHLERİ:

  a. Uygulamalı sınav ve mülakat, 11-12-13-14 Nisan 2011 tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı Bakanlıklar/ANKARA’da yapılacaktır.

  b. Adayların uygulamalı sınav ve mülakata tabi tutulacakları tarihler 01 Nisan 2011 tarihinde yapılacak duyuruda belirtilecektir.

  6. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SONUÇLARI :

  a. Sınav sonuçları en geç 30 gün içinde Sahil Güvenlik Komutanlığının http://www.sgk.tsk.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru adaylara tebliğ niteliğindedir. Adaylara ayrıca posta vb. yollarla tebligat yapılmayacak, sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

  b. İlan ile ilgili anlaşılmayan konular için 0 312 4164567 telefon numarası aranabilecektir.

  TÜM ADAYLARIN İLANI EKSİKSİZ OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ http://www.sgk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç