Tagged: bakanlık Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 23:11 on 18 April 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: bakanlık, banka memuru, bddk, , , , ,   

  BDDK uzman yardımcısı alım ilanı 

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna; (bankacılık alanı) için “KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” bölümlerinden; (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinden; (bilişim alanı) için “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” bölümlerinden uzman yardımcısı alınacak

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

  BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

  BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI

  GİRİŞ SINAVI

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna,

  • Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı),
  • Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı),
  • Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı),

  olarak sınavla meslek personeli alınacaktır.

  Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınavlar 14 Mayıs 2011 günü saat 09:00’da başlamak üzere 14 – 15 Mayıs 2011 tarihlerinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Ankara’da (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemal Gürsel Caddesi No: 58 Cebeci) yapılacaktır.

  A) Sınavlara adaylardan;

  1) a) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların iktisat, maliye, bankacılık ve finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,

  b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; Hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,

  c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan hukuk, iktisat, maliye, bankacılık ve finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanları ile bu alanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan birinde lisansüstü eğitim yapmış olanların,

  başvuruda bulunması,

  2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,

  3) a) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için “KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” bölümlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,

  b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,

  c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi, içerisinde bulunması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),

  4) 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen KPSS puanı ile yabancı dil test sınavı sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde bulunması, gerekmektedir.

  B) Sınav başvurusu sırasında adaylardan istenilecek belgeler;

  1) Başvuru formu,

  2) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

  3) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi.

  4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için avukatlık stajı bitim belgesinin aslı veya Kurumumuz tarafından onaylanacak sureti,

  C) Sınav konuları;

  1) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

  a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, İstatistik-Ekonometri,

  b) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,

  c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

  ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, Envanter-Bilanço.

  2) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

  a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

  b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

  c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

  ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

  3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;

  a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

  b) Temel matematik uygulamaları,

  c) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (Internet ve güvenlik, bilgisayar teknolojilerinde yeni kavramlar, temel bilgisayar ağları, temel veri tabanı),

  ç) Matematik Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; olasılık ve olasılık dağılımları, bankacılıkta üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, türev ve integralin iktisadi uygulamaları, diferansiyel denklemlerle ilgili uygulamalı problemler,

  d) Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; olasılık ve olasılık dağılımları, proje yönetimi, lineer programlama, matematiksel modellerin kurulması ve çözümü,

  e) Bilgisayar Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları, işletim sistemleri,

  f) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler.

  Ç) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Yazılı sınav aşamasında başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılamazlar. Sözlü sınav aşaması da 100 puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 65 puan alınması gerekir.

  D) Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan diğer şartlar, sınava başvuru şekli, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum web sayfasından (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.

  E) Sınava başvuruda bulunacak adayların, Kurum web sayfasından (www.bddk.org.tr) ulaşabilecekleri “Başvuru Formu”nu on-line erişim suretiyle doldurmaları ve doldurdukları formun çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraf yapıştırıp imzalamaları gerekmektedir. Adaylar, bu form ve diğer başvuru belgeleriyle birlikte, son başvuru tarihi olan 28 Nisan 2011 tarihi saat 18:00’e kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere/ANKARA” adresine şahsen, elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  Reklamlar
   
 • haberturkx 23:06 on 18 April 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: çevre ve orman bakanlığı, bakanlık, haber, haberler, , , , ,   

  Çevre ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı 

  Çevre ve Orman Bakanlığı; Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından kırk (40), Orman Fakültesi mezunlarından beş (5), Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarından beş (5), Biyolog beş (5) kişi, Hukuk Fakültesi Mezunlarından (5) kişi alacak

  Çevre ve Orman Bakanlığından:

  ÇEVRE VE ORMAN UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

  Çevre ve Orman Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 60 adet 8 inci derecede Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

  I. Grup : Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından kırk (40), Orman Fakültesi mezunlarından beş (5), Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarından beş (5), Biyolog beş (5) kişi,

  II. Grup: Hukuk Fakültesi Mezunlarından (5) kişi,

  1- YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

  1. Gruptan Sınava katılabilmek için;

  • En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokullardan veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmak, Biyolog unvanını almış olmak,
  • ÖSYM tarafından 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Puan No: KPSSP8’den asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı sayısının 6 katı aday arasına girmek,

  2. Gruptan Sınava katılabilmek için;

  • En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin Hukuk Fakültesi veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • ÖSYM tarafından 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Puan No: KPSSPP103’den asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı sayısının 6 katı aday arasına girmek.
  • Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az 60 puan almak veya Yükseköğretim kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olan dil sınavlarında eşdeğer puan almak ya da ilgili KPSS de bu puana eşdeğer doğru cevap vermiş olmak,
  • 1/1/2011 tarihinde otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,
  • Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, şartları aranır.

  Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

  Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

  2 – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

  Bakanlığımızın Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binası ve http://www.cevreorman.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 25/4/2011 gününden 10/5/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar aynı adrese teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Başvurular Hafta sonu tatilinde de kabul edilecektir.)

  Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 13-14/6/2011 tarihlerinde, mesai saatleri içerisinde aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

  Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi http://www.cevreorman.gov.tr internet adresinden ve Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki B Blok Giriş kapısında ilan ile duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  3 – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

  a) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

  b) KPDS (İngilizce, Almanca, Fransızca) Sınav sonuç belgesi aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

  c) Yükseköğrenim mezuniyet belgesi veya denklik belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

  d) Nüfus cüzdanının aslı veya Bakanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi,

  e) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  4 – SINAVIN ŞEKLİ:

  Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın görev alanına ilişkin mesleki bilgileri ile Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları, davranışları, zekâ ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri ve yabancı dil bilgileri gibi hususları ölçmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

  Mesleki Bilgi Konusunun Alt Konuları:

  1. Gruptan sınava gireceklerden:

  Çevre Mühendisliği için: Hava kalitesi, Su kirliliği, Gürültü kirliliği, Atık Yönetimi, ÇED Planlaması, Mikrobiyoloji, Su ve Atık Su Arıtımı,

  Orman Mühendisliği için: Silvikültür, Amenejman, Toprak, Ağaçlandırma, Ormancılık kadastrosu,

  Kimya Mühendisliği için: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya,

  Biyolog için: Genel Biyoloji, Biyokimya, Genel Ekoloji, Mikrobiyoloji, Ornitoloji,

  2. Gruptan sınava gireceklerden:

  Hukuk Fakültesi Mezunları için: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Medeni Hukuk, (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku(Genel Hükümler), Ceza Hukuku(Genel ve Özel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, Çevre Hukuku.

  5 – SINAV YERİ VE TARİHİ:

  Sözlü Sınav: 4/7/2011 tarihinde saat: 09.00’ da Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

  Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

  6 – SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

  Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların;

  a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanı,

  b) Kendi el yazısı ile yazdıkları kısa özgeçmişleri,

  d) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form, (5 nüsha)

  e) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  7 – DEĞERLENDİRİLME:

  Değerlendirme Çevre ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş ve Çevre ve Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yerleştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Adayların Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

  8 – YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

  Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.cevreorman.gov.tr) ve Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

  İlanen duyurulur.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç