Tagged: arkal Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • haberturkx 00:40 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: arkal, , , ,   

  Essen Başkansolosluğu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 

  T.C. Essen Başkansolosluğu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

  T.C. ESSEN BAŞKONSOLOSLUĞU

  SINAV DUYURUSU

  Başkonsolosluğumuza alınacak Türk Sözleşmeli Sekreter için sınav duyurusu.

  I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

  3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

  4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

  5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hüküm giymemiş olmak,

  6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

  7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

  8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek, (ikinci yabancı dil bilmek tercih sebebidir)

  9. Bilgisayar programlarına vakıf olup, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek,

  II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon ve cep telefonu numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.),

  2. Özgeçmiş (CV),

  3. Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri

  4. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı fotokopisi,

  5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noterce tasdik edilmiş onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

  6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

  7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

  8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,

  9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

  III) SINAVLAR :

  Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilememesi halinde şahıs sınava alınmayacaktır.

  a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

  Yazılı eleme sınavı 19 Nisan 2011, Salı günü saat 10:00’da Dortmund Eğitim Merkezi’nde yapılacaktır.

  Sınav konuları:

  Türkçe’den Almanca’ya çeviri, (1 saat)

  Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, (1 saat)

  Türkçe kompozisyon, (1 saat)

  Matematik (1 saat)

  b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :

  Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 3 Mayıs 2011, Salı günü (gerekmesi halinde müteakip günlerde) Başkonsolosluğumuzda saat 10:00’da yapılacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. (Sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılması halinde yazılı sınavı kazananlara ayrıca bilgi verilecektir)

  Sözlü Sınav Konuları:

  Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi.

  Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayar ve Daktilo kullanımı

  IV) BAŞVURU TARİHİ :

  Başvuruların en geç 12 Nisan 2011, Salı günü saat 12:00’a kadar istenen belgeler ile birlikte Essen Başkonsolosluğumuza tercihen şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme eksik belge ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir)

  V) BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES:

  Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosluğu

  Alfred Strasse 307

  D-45133 Essen

  Telefon: + 49 (0) 201-842 160

  + 49 (0) 201-8421616

  VI) SINAVIN YAPILACAĞI ADRES:

  Dortmund Eğitim Merkezi

  Westhoff Str. 22

  44145 Dortmund

  0231-728 10 64

  + 49 (0) 231-728 10 64

  Reklamlar
   
 • haberturkx 00:23 on 21 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: arkal, , , , , , , Türkçe, ,   

  Frankfurt Başkansolosluğu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 

  T.C.Frankfurt Başkansolosluğu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

  SINAV DUYURUSU

  Başkonsolosluğumuzda münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

  I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

  En az lise veya dengi okul ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

  Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

  Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

  Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

  Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

  Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,

  Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

  II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon

  numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

  2. Özgeçmiş (CV),

  3. Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,

  4. Nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

  5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noterce tasdik edilmiş
  onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

  6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

  7. 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

  8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,

  9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

  Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

  III) SINAV:

  Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

  a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

  Yazılı eleme sınavı 27 Mart 2011 Pazar günü saat 11.00’de Türk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

  Sınav konuları:

  Türkçe’den Almanca’ya çeviri (1 saat)

  Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

  Türkçe Kompozisyon (1 saat)

  Matematik (1 saat)

  b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

  Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 14:00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

  Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi.

  Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayar kullanımı

  IV) BAŞVURU TARİHİ:

  Başvurular en geç 11 Mart 2011, Cuma gününe kadar Başkonsolosluğumuza ulaşacak şekilde posta ile veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 08.00 – 16.00) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

  17 Mart 2011 Perşembe gününe kadar adaylara yazılı sınava katılıp katılamayacakları telefonla bildirilecektir.

  V) SINAV YERİ:

  Yazılı Sınav: Türk Kültür Merkezi, Höhenstr. 44 – 48, 60385 Frankfurt/M Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Zeppelinallee 17, 60325 Frankfurt am Main

  Posta adresi: Türkisches Generalkonsulat, Zeppelinallee 17, 60325 Frankfurt am Main

   
 • haberturkx 23:45 on 20 March 2011 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , arkal, , , , , , ,   

  Dokuz Eylül Ünv. Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALİM İLANI
  Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak
  üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06/06/1978
  tarihli 7/157544 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 26566 Sayılı Resmi Gazetede
  yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik
  Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre
  aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralamasına konulmak kaydıyla,
  sözleşmeli personel alınacaktır.

  ÜNVANI ADEDİ SÖZLEŞME BRÜT ÜCRETİ MEZUNİYET
  HEMŞİRE 52 1.544,15 TL. (0-5 YIL) LİSANS (HEMŞİRELİK/SAĞLIK MEM. BÖL.)
  LABORANT 2 1.129,05 TL. (0-5 YIL) ÖN LİSANS (TIBBİ LABÖRATUVAR BÖL.)
  DİĞER SAĞ. PERSONELİ 1 1.129,05 TL. (0-5 YIL) ÖN LİSANS (ANESTEZİ BÖL.)

  Başvuruda bulunacakların;

  * 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır
  (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657
  4B) olarak çalışmıyor olması,

  * 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları
  taşıması,

  * Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olması veya askerlikle ilişiği
  olmaması,

  * Ön lisans mezunları için 2010 yılında yapılmış KPSS sınavından KPSSP93, lisans
  mezunları için KPSSP3 sınav sonuç belgesine sahip olması,

  * 1 Mart 1979 sonrası doğum tarihli olması,

  * Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,

  * Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olması gerekmektedir.

  İsteklilerin; Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
  (mesai sonuna kadar) üniversitemiz http://www.deu.edu.tr adresindeki web sayfasında
  bulunan örnek başvuru dilekçesi, nüfus cüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi,
  diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ve askerlik terhis
  belgesi ile birlikte Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel
  Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. KPSS Puan sıralaması, başvuru
  süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde http://www.deu.edu.tr adresinde
  ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara
  tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen
  belgeler de http://www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Başarılı olunduğu http://www.deu.edu.tr
  adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep edilen
  belgeler ile birlikte açıklanan “Evrak Teslim Tarihi” nde Dokuz Eylül üniversite
  Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları
  gerekmektedir. Göreve Başlama tarihi evrak teslim tarihinden itibaren en geç
  10 gün içerisindedir.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve
  haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

  Adres : DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi inciraltı / İzmir Tel : (0 232) 412 24
  19 – 412 24 20

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç